Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: hcginjections company, http://www.vancomycin.ru and www.svarz.com
Պողպատյա աղացման գնդեր

Պողպատյա աղացման գնդեր

centrolit 1

<Ձուլակենտրոն> ԲԲԸ-ն արտադրում է տարբեր տրամագծի/40, 60, 80, 100, 125, պողպատյա գլոցված և ձուլված մանրատման գնդեր, որոնք օգտագործվում են հիմնականում, հանքաարդյունաբերության բնագավառում:

<Ձուլակենտրոն>  ԲԲԸ-ն արտադրում է 3-4 խմբի կարծրության, տարբեր տրամագծի պողպատյա գլոցված և ձուլված մանրատման գնդեր:

Ի հաշիվ գնդերի մակերևույթի միատեսակ կարծրության, ինչպես նաև ներքին շերտերի բարձր կարծրության, շահագործման ընթացքում գնդերը մշակվում են դանդաղ և հավասարաչափ:

Մանրատման գնդերը օգտագործվում  են  հիմնականւմ  հանքաարդյունաբերության, ցեմենտի արտադրության  և այլ բնագավառներում:  Ընկերությունը գլոցված մանրատման գնդերի արտադրությունը կազմակերպում է օգտագործելով առաջավոր տեխնոլոգիաներ ու ժամանակակից  սարքավորումներ, որոնց շնորհիվ ստանում է բարձր ճշտության և որակի արտադրանք: