Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: hcginjections company, http://www.vancomycin.ru and www.svarz.com
Գնդաղացների ներպատման սալերի ու պահեստամասերի ձուլվածքներ

Գնդաղացների ներպատման սալերի ու պահեստամասերի ձուլվածքներ

centrolit 3

Ընկերությունը երկար տարիներ համագործակցում է հանքաարդյունաբերության բնագավառի ձեռնարկությունների հետ, որոնց համար արտադրում է նաև գնդաղացների ներպատման սալերի ու պահեստամասերի ձուլվածքներ, որոնցից կարելի է նշել:

Երեսպատման և բախշիչ սալեր

Աղացի ներդիր և շարժաբերային իրան

Բեռնավորման վրան ու բեռնաթափման ձագար

Առանցքակալի պատյան

Դասակարգչի պարուրի հենոց

Խխունջային պոմպն իր կալունակով 8” և 12”

Շերտավոր կոնվեերի աստղանիվ և ցանց

ԷԿԳ-5 Ա Էքսկավատորի տանող անիվ ու վռան

Վագոնի բուֆեր, իրան, անու ու անիվ

և այլն

Ձուլվածքներն արտադրվում են պատվիրատուների գծագրերին ու պահանջներին համապատասխան: