Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: hcginjections company, http://www.vancomycin.ru and www.svarz.com
Մեխ. Վերանորոգում

Մեխ. Վերանորոգում

1842_1_maxՄեխ. արտադրամասի արտադրողական հզորությունը 12000 տոննա արտադրանք է, մեխմշակմամբ: Արտադրամասում անցկացվում է առավել մեծ և փոքր դետալների մեխմշակում, տարբեր հաստոցների օգնությամբ՝ խառատային հաստոցներ, հորիզոնական հորատման, ֆրեզերային: Արտադրամասը հագեցած է սարքավորումներով որոնք թույլ են տալիս անցկացնել 4-100 տոննա արտադրանքի   մեխմշակում: Ստեղծված են մշակման բաժիններ հորիզոնական հորատման հաստոցների բազայի վրա, գործիքների ավտոմատ փոփոխմամբ: Այս պահին մեխ մշակման արտադրամասը թողարկում է արտադրանքի 300 անվանում: Մեխ արտադրամասը  իրենից ներկայացնում է բազմահարկ շենք: