Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: hcginjections company, http://www.vancomycin.ru and www.svarz.com
Լուսավորության սյուներ

Լուսավորության սյուներ

centrolit 4

Ձեռնարկությունն արտադրում է լուսավորության սյուներ, որոնք կարելի է տեղադրել փողոցներում, շենքերի բակերում, հիմնարկձեռնարկությունների շրջակայքում և այլուր:

Լուսամփոփների քանակը, սյունի բարձրությունը և գույնը նշում է պատվիրատուն կամ ընտրում է ստորև նշված տարբերակներից, տեղադրման վայրին համապատասխան:

Մեկ լուսամփոփ, սյունը՝ 1,8-2մ

Երկու կամ երեք լուսամփոփ՝ սյունը 2-2,5մ

Հինգ լուսամփոփ, սյունը՝ 4-6 մ

Յոթ լուսամփոփ, սյունը՝10մ