Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: hcginjections company, http://www.vancomycin.ru and www.svarz.com
Ձուլման եղանակով

Ձուլման եղանակով

centrolit 1Առաջարկում ենք ձուլված  գնդերի առաքում հանքաքարի որակով ջարդման, գնդաղացներում օգտագործման համար:

Ձուլված գնդերը պատրաստվում են հատուկ ֆորմաներում ձուլման եղանակով, որը ապահովում է բարձր ճշտություն գնդի տրամագծին, նույնիսկ մեծ տրամագծով գնդերի դեպքում: Հնարավոր թույլատրելի շեղումը կարող է հասնել մեկ մմ-ի կախված ձուլման գնդի տրված տրամագծից:

Վերամշակման  վերջնական փուլից հետո ձուլված թուջե գնդերը տեղափոխվում են հատուկ միջավայր և ստանում են հարթ մակերես:

Ձուլված աղացման գնդերը, գնդաղացների համար պատրաստվում են ԳՈՍՏ 977 ամրությամբ, ինչպես նաև հնարավոր է աղացման գնդերի պատրաստում անհատական պատվերով:

Ձուլման եղանակով պատրաստված գնդերի տրամագիծը 40մմ-120մմ է, և կարող է ավելանալ Ձեր պահանջով:

Ամսեկան արտադրանքը հասնում է 1000 տոննայի: