Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: hcginjections company, http://www.vancomycin.ru and www.svarz.com
Որակի վերահսկում

Որակի վերահսկում

   Պողպատյա աղացման գնդերը ունեն, երկարատև շահագործման ժամկետ, բարձր ամրություն, երկարատև օգտագործման ժամանակ, հավասարաչափ մաշվածք, որը բարձրացնում է ապրանքի պահանջարկը, լեռնահարստացման բնագավառում և լայն կիրառում ունի նաև ներմուծված սարքավորումներում:

Արտադրական ցիկլի թողարկումը, հսկվում  է սեփական լաբորատորիայում, որը հագեցած է ժամանակակից սարքավորումներով՝  ամրաչափ  և  սպեկտրաչափ: Բոլոր սարքավորումները ստուգված են: